Turbo paigaldusjuhend

Turbo paigaldusjuhend

SAMM 1: ENNE TURBO ASENDAMIST

Oluline on läbi viia mootori põhjalik analüüs ja diagnostika, tuvastamaks, kas „viga“ on tõepoolest turbos.

Jõu puudumine, müra, liigne suits või liiga suur õlikulu võivad tuleneda veast kütusesüsteemis, probleemidest elektrisüsteemis või ECU-ga, ummistunud õhufiltrist, kahjustustest väljalaskesüsteemis või probleemidest õlitusega. Võimalusel kontrollida, kas rõhk karteris vastab tootja spetsifikatsioonidele.

Tavapärasest kõrgem rõhk karteris võib viia õlileketeni turbo ning sisse- ja väljalaskesüsteemide vahel.

SAMM 2: ENNE TURBO ASENDAMIST

Kui mootori diagnostikast ei tule välja ühtegi ilmset viga, teosta ka põhjalik veaotsing turbole.

Kõige olulisem on kontrollida, ega turbos ei esine: võõrkehasid, madalat õlitaset/määrdeprobleeme, õli saastumist, liiga kõrgeid temperatuure. Turbo veaotsing on oluline samm, mis on kindlasti vaja teostada, sest probleemid turboga võivad olla millegi sümptom, mitte probleemi põhjus.

Järgnevaid samme peab rangelt jälgima. Kasuta alati mootori või automargi jaoks sobivaid töövõtteid. Nende kohta leiab infot näiteks margipõhistest juhenditest ja käsiraamatutest.

SAMM 3: TURBO PAIGALDAMINE

Kontrolli, et varuosa tootekood on õige ning et see on mootori jaoks sobiv.

Ebasobiva turbo paigaldamine mootorisse võib kahjustada turbot ja/või mootorit ning tühistab garantii.

SAMM 4: TURBO PAIGALDAMINE

Kogu turbo paigaldamise protsessi jooksul on oluline, et turbosse ei satuks mustust või osakesi.

Mustus või osakesed võivad turbosse sattumisel tekitada katastroofilist kahju, sest turbo töökiirused on väga suured (kuni 300 000 pööret minutis).

SAMM 5: TURBO PAIGALDAMINE

Kindlusta, et kasutad õigeid tihendeid.

Näiteks – ükskõik millise tihendi keskava peab olema täiuslikult joondatud turbo flantsi avaga. Mõnedel turbodel on kasutusel aga hoopis keermestatud ühendus ja neil puudub tihend. Teatud turbodel on kasutusel nn „banjo“ liitmik mille korral tuleb kasutada polte ja tihenduseks seibe.

Tähtis info: Ära kasuta vedelaid tihendeid või hermeetikuid, sest nende materjal võib turbosse sattuda ja vähendada või takistada seal õlivoolu.

SAMM 6: TURBO PAIGALDAMINE

Soovitatav on turbo paigaldamisel teostada vahetus ka õhu- ja õlifiltrile ning teostada õlivahetus, kasutades tootja soovitatud materjale.

Õlifiltri paigaldamisel on soovitatav see võimalusel täita puhta õliga. Kui see on ligipääsetav, siis on soovitatav õliga täita ka õlipumba ja filtri vahel olev voolik.

See on eriti oluline suure läbisõiduga mootorite korral, kus õlivahetuste käigus voolik võib õlist tühjeneda.

SAMM 7: TURBO PAIGALDAMINE

Enne turbo paigaldamist kindlusta, et kõik turbo külge kinnituvad õhuvoolikud on puhtad ning neil ei ole näha kahjustusi.

SAMM 8: TURBO PAIGALDAMINE

Õhufilter ja selle korpus peavad olema täiesti puhtad igasugusest mustusest ja osakestest.

SAMM 9: TURBO PAIGALDAMINE

Puhasta karteri tuulutussüsteem ja kontrolli, et see toimib korrapäraselt.

Igasugused ummistused võivad karteri õlirõhku tõsta ja viia õli lekkimiseni turbost sisse- ja väljalaskesüsteemi.

SAMM 10: TURBO PAIGALDAMINE

Eemalda väljalaskekollektorilt ja selle torudelt kõik vanad tihendid ning nende jäägid.

Pinnad peavad olema puhtad ja nähtavate kahjustusteta. Seejärel eemalda turbolt plastikust või vahtmaterjalist kattekorgid.

SAMM 11: TURBO PAIGALDAMINE

Paiguta turbo kollektorile või mootoriplokile kasutades sobivat uut tihendit või rõngastihendit ja seejärel ühenda külge heitgaasitoru.

Pinguta kõik mutrid ja poldid.*

 

Tähtis info sammude 12-15 jaoks: Pööra erilist tähelepanu õli sisse- ja väljalasketorudele. Need peaksid olema täiesti puhtad ja kahjustusteta. Kindlusta, et torusisene pehme kate ei ole katki ja et toru ei ole kuumusallikale liiga lähedal. Liigne kuumus võib õlitoru seesmiselt kahjustada. See on teatud autodel tavaline ning seda viga on väga keeruline tuvastada ilma toru katki lõikamata. Seetõttu soovitame turbo paigaldamisel paigaldada ka uue õli sisselasketoru.

SAMM 12: TURBO PAIGALDAMINE

Järgnevalt paigalda turbole õli väljalasketoru.

SAMM 13: TURBO PAIGALDAMINE

Vala turbosse sisselaskeava kaudu puhas õli.

SAMM 14: TURBO PAIGALDAMINE

Paigalda uus õli sisselasketoru.

SAMM 15: TURBO PAIGALDAMINE

Paigalda õhu sisse- ja väljalaskevoolikud turbo kompressori korpusele.

Kindlusta, et kõik ühendused on õhukindlad ja kinnitusklambrid on korralikult pinguldatud.*

SAMM 16: TURBO PAIGALDAMINE

Pööra mootorit ringi 10-15 sekundit ilma käivitamata.

Võimalusel tõkesta mootori käivitus/ kütuse etteandmine või kasuta selleks rõhutesti režiimi. See aitab valmistada turbo jaoks õli etteandmise, täites õlitorud, filtri ja turbo õliga enne mootori käivitust.

Tähtis teada: mootori käivitamisel hakkab turbo kohe suurtel kiirustel töötama ning määrdeaine puudumine esimestel elutähtsatel sekunditel võib turbo täielikult hävitada.

SAMM 17: TURBO PAIGALDAMINE

Käivita mootor ja lase sel töötada tühikäigul 3-4 minutit, võimaldamaks kontrollida õli-, gaasi- ja õhulekete olemasolu.

Kui avastatakse lekkeid, tuleb probleem koheselt parandada.

SAMM 18: TURBO PAIGALDAMINE

Peata mootor ja kontrolli uuesti õlitaset.

Õlitase peaks vardal jääma miinimumi ja maksimumi märgise vahele – oluline on tagada, et õlitase ei oleks kõrgemal õli äravoolutoru ühenduskohast mootoriga, sest see võib viia õlilekkeni turbost sisse- ja väljalaskesüsteemi.

Tähtis info:
*Saamaks infot sobiva õli, pingutusmomendi ja paigaldusnõuete kohta, tutvu alati eelnevalt tootjapoolsete andmete ja käsiraamatutega auto margi või mootori tüübi kohta.