Saada päring

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Garantiitingimused

GARANTII

Meie ettevõttes teenindavad turbosid vastava hariduse ja oskuste ning spetsiaalsete töövahenditega spetsialistid.

Enne, kui taastatud turbo müüki paneme, läbib see põhjalikud kvaliteeditestid. Kliendi jaoks tähendab see seda, et meie käest soetatud turbode kvaliteeti võib alati usaldada.

BR Turbo annab kõikidele turbodele 12 kuu pikkuse garantii, mis katab tööst tekkida võivad vead või vigased komponendid.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib BR Turbo ja tema kliendi vahel. Kui kliendiks on teine ettevõte, siis laieneb garantii ka auto, millele turbo paigaldatakse, hetkeomanikule. Kui auto, millele turbo paigaldatakse, müüakse, ei kandu garantii automaatselt uuele omanikule edasi.

Selleks, et garantii kehtiks, peaks enne turbo autole monteerimist lahendama kõik mootoris olevad tehnilised probleemid. BR Turbo ei vastuta turbo eest olukordades, kus turbo on rikutud väliste faktorite tõttu nagu näiteks: liiga madal õlitase, õli saastumine osakestega, kahjustused õnnetustest ja kokkupõrgetest, kahjustunud vahejahuti, turbol mitte jahtuda laskmine jne.

Garantii andmisest võidakse keelduda masinatele, mida on võimsuse suurendamiseks muudetud, ja BR Turbo ei olnud sellest teadlik tööde teostamise ajal. Garantii muutub tühiseks, kui masinal teostatakse võimsuse suurendamiseks muudatusi peale turbo mootorisse monteerimist.

Kui garantiiperioodil ilmneb vigu või defekte, mis tulenevad ebakvaliteetsest tööst või komponentidest, asendab BR Turbo kliendile turbo tasuta. Kõigile turbokompressoritele kehtib 12 kuune garantii alates ostukuupäevast. Kui ekspertiisi käigus tuvastatakse, et alljärgnevaid tingimusi ei ole täidetud, loetakse garantii kehtetuks.

1. Pretensioone võetakse vastu ainult garantiitalongil näidatud garantiiaja jooksul

2. Toote garantii kaotab kehtivuse, kui tootjatehase poolt ettenähtud kasutus- ja paigaldusjuhiseid ei ole täidetud

3. Garantii on tühine järgmisel juhtudel:

 • Kui turbol on hooldus- või remonttöid teostanud keegi muu, kui BR Turbo
 • Kui tootel on kõrvalise sekkumise jälgi või seda on üritatud ise remontida.
 • Kui turbot on muudetud ükskõik millisel viisil, mis pole valmistajatehase poolt ette nähtud.
 • Kui avastatakse konstruktsiooni või tooteskeemi sanktsioneerimata muudatused, mis pole valmistajatehase poolt ette nähtud.
 • Kui turbo ei ole paigaldatud õigesti või seda on vääralt kasutatud

4. Garantii ei kata:

 • Mehhaanilisi kahjustusi.
 • Kahjustusi, mille on tekitanud väliste osakeste pääsemine turbo sisse.
 • Kahjustusi, mille on põhjustanud määrdeaine puudumine või valet tüüpi vedelike kasutamine mootoris (kütus, õli).
 • Kahjustusi, mis on tekkinud tehase poolt mitte heaks kiidetud varuosade kasutamise tagajärjel.

5. Garantii ei hõlma piiratud kasutusajaga kulumaterjale ja varuosi.

6. Garantiitingimused ei näe ette profülaktilist teenindust ja kulumaterjalide vahetust (õli, filtrid).

Soovitused kasutamiseks

Järgnevad soovituslikud kasutustingimused on mõeldud tagamaks turbokompressori toimimise. Soovitame:

 • Alati kasutada kõikides ühenduskohtades selleks sobivaid tihendeid.
 • Turbokompressori paigalduse teostada autoteeninduses, kus on kvalifitseeritud spetsialistid ja asjakohased seadmed turbolaaduri paigaldamiseks ja vajadusel teiste sellega seotud süsteemide töö diagnoosimiseks.
 • Mootori käivitamisel lasta mootoril esmalt töötada tühikäigul, et tekitada piisav õlirõhk.
 • Mootori seiskamisel lasta mootoril töötada tühikäigul 2–4 minutit, vältimaks turbiinilaagrite kiiret kulumist.
 • Hoiduda mootori pikaajalisest käitamisest tühikäigul. Sel juhul on õlirõhk turbiinis kõrgem kui õhurõhk kompressoriruumis. Õli võib teost välja voolata ja võib tekkida hallikas suits.
 • Mitte vajutada gaasipedaali mootori käivitamisel või enne mootori seiskamist.
 • Regulaarselt teostada õli ja õlifiltri vahetusi.
 • Teostada oma auto mootorile regulaarseid tehnilisi hooldusi, vastavalt valmistajatehase soovitatud intervallidele.