Soovitused turbo kasutamiseks

Soovitused turbo kasutamiseks

Järgnevad soovituslikud kasutustingimused on mõeldud tagamaks turbokompressori toimimise. Soovitame:

  • Alati kasutada kõikides ühenduskohtades selleks sobivaid tihendeid.
  • Turbokompressori paigalduse teostada autoteeninduses, kus on kvalifitseeritud spetsialistid ja asjakohased seadmed turbolaaduri paigaldamiseks ja vajadusel teiste sellega seotud süsteemide töö diagnoosimiseks.
  • Mootori käivitamisel lasta mootoril esmalt töötada tühikäigul, et tekitada piisav õlirõhk.
  • Mootori seiskamisel lasta mootoril töötada tühikäigul 2–4 minutit, vältimaks turbiinilaagrite kiiret kulumist.
  • Hoiduda mootori pikaajalisest käitamisest tühikäigul. Sel juhul on õlirõhk turbiinis kõrgem kui õhurõhk kompressoriruumis. Õli võib teost välja voolata ja võib tekkida hallikas suits.
  • Mitte vajutada gaasipedaali mootori käivitamisel või enne mootori seiskamist.
  • Regulaarselt teostada õli ja õlifiltri vahetusi.
  • Teostada oma auto mootorile regulaarseid tehnilisi hooldusi, vastavalt valmistajatehase soovitatud intervallidele.